vrijdag 4 maart 2016

Betaalpas

Betaalpas


Een betaalpas was een plastic kaartje, voorzien van de naam, het rekeningnummer en de handtekening van de cliënt, de naam van de uitgevende bankinstelling en de geldigheidsduur.

Het was het middel waarmee degene die betaalt (trekker) met een betaalcheque, zich formeel legitimeerde tegenover de begunstigde en aan de hand waarvan deze laatste de vermelde gegevens op de betaalcheque kon controleren.

Bij overeenstemming van die gegevens kon de begunstigde verzekerd zijn van uitbetaling van de cheque tot het gegarandeerde bedrag.

Vertalingen van betaalpas

Engels:  cheque guarantee card   

Gebruikte begrippen in betaalpas


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer

Begrippen waar betaalpas in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
pin
  ... pincodeis de marketingafkorting van pincode hierbij staat pin voor persoonlijk identificatie nummer...Lees meer
plastic geld
  ... onder plastic geld verstaan we alle soorten van bankkaarten met behulp waarvan betalingen kunnen worden gedaan en of contanten...Lees meer