vrijdag 4 maart 2016

Betaaldatum

Betaaldatum


De Betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht , bijvoorbeeld contant dividend, door de uitgevende instelling wordt betaald.

Ook buiten de effectenwereld wordt de term betaaldatum wel gebruikt, bijvoorbeeld de dag waarop het salaris wordt uitbetaald.