vrijdag 4 maart 2016

Betaalbaarstelling

Betaalbaarstelling


Onder betaalbaarstelling verstaan we het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot.

Gebruikte begrippen in betaalbaarstelling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar betaalbaarstelling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


datum betaalbaarstelling
  ... de datum betaalbaarstelling is de dag waarop een dividend of een rentebetaling van een obligatie wordt betaald...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer