zondag 6 maart 2016

Betaalbaar op zicht

Betaalbaar op zicht


Met de term betaalbaar op zicht bedoelen we een aanduiding in een document als een documentair krediet of een (zicht-)wissel, dat betaald moet worden aan degene die het document kan tonen.

Vertalingen van betaalbaar op zicht

Engels:  payable at sight 

Gebruikte begrippen in betaalbaar op zicht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer