vrijdag 4 maart 2016

bestedingsverschil

bestedingsverschil


Het bestedingsverschil is het verschil tussen de vaste kosten zoals ze begroot zijn en zoals die in werkelijkheid zijn uitgepakt.

Gebruikte begrippen in bestedingsverschil


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer