vrijdag 4 maart 2016

bestedingseffect

bestedingseffect


Onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op de bestedingen van een economie hebben.

Niet alleen worden er kapitaalgoederen gekocht maar bestedingen hebben ook een capaciteitseffect.

Gebruikte begrippen in bestedingseffect


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer

Begrippen waar bestedingseffect in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer