zondag 6 maart 2016

Basisherfinancieringsfaciliteit

Basisherfinancieringsfaciliteit


De Europese Centrale Bank (ECB) stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen. Dit noemen we de basisherfinancieringsfaciliteit.

Deze kredieten hebben een looptijd van twee weken.

De rente die de banken daarover verschuldigd zijn heet basisherfinancieringsrente, reporente of ook wel: refirente.

In de media wordt vaak gesproken van het disconto.

Gebruikte begrippen in basisherfinancieringsfaciliteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
reporente
  ... de reporente is de rente die gehanteerd wordt bij een repurchase agreement...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer