zondag 6 maart 2016

Basic balance

Basic balance


De basic balance is de som van de lopende rekening van de betalingsbalans plus het lange kapitaalverkeer.

De basic balance dient om de fundamentele ontwikkeling van de betalingsbalans van een land te kunnen scheiden van de – tijdelijke – grillige invloeden, die van het korte kapitaalverkeer uitgaan.

Gebruikte begrippen in basic balance


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer
lopende rekening
  ... 1 andere soms gebruikte benaming voor een rekening courant bij een bank 2 meestal wordt bij de lopende rekening een...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer