zondag 6 maart 2016

bankwezen

bankwezen


Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld.

Het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur.

Gebruikte begrippen in bankwezen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar bankwezen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kapitaalakkoord
  ... het kapitaalakkoord is een andere benaming van het akkoord van bazel dit akkoord kwam tot stand in 1987 en hierin...Lees meer
functiewaardering
  ... onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak bijv in het...Lees meer
bedrijfs economisch toezicht
  ... onder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de...Lees meer
recycling
  ... in de milieutechniek kennen we het begrip recycling voor het hergebruiken van grondstoffen als organisch materiaal papier glas kunststoffen en...Lees meer
bankraad
  ... Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld...Lees meer
toegerekende bankdiensten
  ... de toegerekende bankdiensten worden ook wel rentemarge genoemd de rentemarge is het verschil tussen de opbrengsten die banken ontvangen...Lees meer
geldscheppende instelling
  ... een geldscheppende instelling is een instituut waar expliciet als zodanig bedoeld geldschepping plaatsvindt...Lees meer
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
  ... de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals...Lees meer
groepsindexcijfer
  ... een zogenaamd groepsindexcijfer is een indexcijfer van anp cbs voor aandelen van een bepaalde sector van het beursverkeer namelijk van...Lees meer