zondag 6 maart 2016

bankwet van 1948

bankwet van 1948Met de Bankwet van 1948 wordt de wet bedoeld ,waarin met betrekking tot  De Nederlandsche Bank NV een aantal zaken zijn vastgelegd, zoals de manier waarop de directie, de commissarissen en de leden van de Bankraad worden benoemd en andere regels waarbij De Nederlandsche Bank NV zich bij haar werkzaamheden aan dient te houden.

Gebruikte begrippen in bankwet van 1948


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankraad
  ... Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer

Begrippen waar bankwet van 1948 in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer