zondag 6 maart 2016

Bankgiroformulier

BankgiroformulierEen Bankgiroformulier is een formulier, waarmee cliënten opdracht geven aan hun bank tot het verrichten van girale betalingen. Het formulier was algemeen waarbij alleen de banknaam verschilde. De Postbank kende een eigen variant. Door de enorme opmars van de automatisering behoren deze formulieren vrijwel tot het verleden. Er bestaan:

– enkelvoudige formulieren, waarmee per formulier slechts één betalingsopdracht gegeven kan worden. Elk formulier dient door de cliënt ondertekend te worden;

– verzamelopdrachtformulieren; de cliënt kan volstaan met het plaatsen van één hand- tekening onder de recapitulatie van alle op één formulier geleverde betalingsopdrachten.

Deze formulieren zijn afgestemd op automatische verwerking.

Gebruikte begrippen in bankgiroformulier


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer

Begrippen waar bankgiroformulier in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bankgiro
  ... Wat was een bankgiro. 1 een bankgiro is een overboeking van geld van de ene bankrekening naar de andere...Lees meer