zondag 6 maart 2016

bankgeld

bankgeldOnder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop gebrachte bankbiljetten

Het in omloop brengen van bankbiljetten is vrijwel overal ter wereld het monopolie van een landelijke Centrale Bank.

In Nederland was dit de Nederlandsche Bank NV, inmiddels overgenomen door de Europese Centrale Bank.

Het in omloop brengen van bankgeld via de schepping van giraal geld staat onder streng overheidstoezicht.

Vertalingen bankgeld

Engels:  bank money

Gebruikte begrippen in bankgeld


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer