zondag 6 maart 2016

bankbiljetten in omloop

bankbiljetten in omloopBankbiljetten in omloop is een post op de balans van De Nederlandsche Bank NV die het bedrag weergeeft wat er aan uitgegeven bankbiljetten circuleert.

Deze post komt als zodanig bijvoorbeeld op de weekstaat terug.

In plaats van Bankbiljetten in omloop spreken we ook van bankbiljettencirculatie

bankbiljetten in omloop
Eerste Euro BankbiljettenVertalingen bankbiljetten in omloop

Engels:  banknotes in circulation

Gebruikte begrippen in bankbiljettencirculatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
bankbiljetten in omloop
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer

Begrippen waar bankbiljettencirculatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


metaaldekking
  ... onder de metaaldekking verstaan we de verhouding van de reserves aan edele metalen meestal goud ten opzichte van de bankbiljettencirculatie...Lees meer
maandpatronen
  ... de zogenaamde maandpatronen zijn schommelingen in de bankbiljettencirculatie die van maand tot maand sterke overeenkomsten vertonen...Lees meer
seizoenspatroon
  ... het seizoenspatroon wordt ook wel jaarpatroon genoemd het zijn de schommelingen in de bankbiljettencirculatie die van jaar tot jaar een...Lees meer

Gebruikte begrippen in bankbiljetten in omloop


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer

Begrippen waar bankbiljetten in omloop in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bankbiljettencirculatie
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer