zondag 6 maart 2016

Back up facility

Back up facilityOnder een back up facility verstaan we een mogelijkheid voor krediet die de bank kan bieden.

De bank geeft bij de terugval op een backup facility aan een klant die daarom verlegen zit een voorschot.

Een dergelijk voorschot komt ondermeer voor als deze klant door de marktomstandigheden (mogelijk tijdelijk) geen leningen bij derden af kan sluiten waardoor er spake kan zijn van het mogelijk ontstaan van een liquiditeitsprobleem.

Hoewel we de term Backup in verschillende varianten veel tegenkomen in verband met de geautomatiseerde processen bij banken heeft het hier helemaal niets mee te maken of het moet al terugkomen in de verklaring dat het in alle gevallen gaat om een terugval op een weinig gebruikte mogelijkheid in het geval van onverwachte problemen.

Gebruikte begrippen in backupfacility


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer