woensdag 9 maart 2016

automatische betaling

automatische betalingEen automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch wordt overgeboekt, bijvoorbeeld op een bepaalde dag in de maand.

Vertalingen van automatische betaling

Engels:   automated transfer 

Gebruikte begrippen in automatische betaling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer

Begrippen waar automatische betaling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


periodieke opdracht
  ... een periodieke opdracht wordt ook wel automatische betaling genoemd het is een betalingsopdracht die – tot herroep of vervaldatum...Lees meer