maandag 14 maart 2016

Wet op het financieel toezicht

Wet op het financieel toezicht


de Wet op het financieel toezicht ofwel de WFT regelt dat het niet is toegestaan om zonder vergunning van de AFM beleggingsdiensten te verlenen.

Bij overtreding van deze wet kan de AFM een forse boete opleggen.