maandag 14 maart 2016

voortijdig uitoefenen

voortijdig uitoefenen


We spreken bij een (amerikaanse) optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend ,voordat de uitoefendatum is aangebroken.

We komen dit bijvoorbeeld tegen vlak voor de datum waarop dividend wordt uitbetaald.

Als er dan weinig of geen verwachtingswaarde meer in een calloptie zit, kan het interessant zijn om de optie uit te oefenen om zodoende het dividend binnen te krijgen.

Putopties worden vaak uitgeoefend als ze nog een vrij lange looptijd hebben en er geen verwachtingswaarde meer is.

Het is dan interessant om de aandelen nu al te verkopen en het geld ervoor te ontvangen, dan te wachten tot de putoptie is afgelopen.
Gebruikte begrippen in voortijdig uitoefenen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer

Begrippen waar voortijdig uitoefenen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fugit
  ... de fugit is een getal dat de mogelijkheid van het voortijdig uitoefenen van een amerikaanse optie aangeeft in de vorm...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer