maandag 14 maart 2016

vloerhandel

vloerhandel


In het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer.

De vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men elkaar de biedingen luidkeels toeriep.

De vloer was daarbij verdeeld in de denkbeeldige hoeken waarbij in elke hoek één of meer aandelen verhandeld werden.

De vloerhandel is verdwenen bij de introductie van de schermenhandel.
Gebruikte begrippen in vloerhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
vloer
  ... de vloer of ook wel beursvloer was de vroegere plaats in het beursgebouw waar daadwerkelijk door de handelaren werd gehandeld...Lees meer

Begrippen waar vloerhandel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
big bang
  ... de zogenaamde big bang ofwel 27 okt 1986 was de dag dat de beurs in londen revolutionair veranderde...Lees meer
elbowtrade
  ... een elbow trade is een verschijnsel uit de tijd van de vloerhandel maar het komt nu beslist ook nog...Lees meer
deck
  ... de term deck is nog afkomstig uit de tijd van de vloerhandel en is het totaal aan orders dat een...Lees meer
schermenhandel
  ... onder schermenhandel verstaan we een handelssysteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht...Lees meer
marketreporter
  ... de market reporter was een functionaris van de optiebeurs die in de tijd van de vloerhandel bij de "...Lees meer