dinsdag 15 maart 2016

Vermogenstitel

Vermogenstitel


Het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort (eventueel toekomstig) vermogen vertegenwoordigt en dat op een of andere wijze vastgelegd is.

We denken dan al snel aan een aandeel, obligatie, optie en dergelijke maar ook een spaarbankboekje, de voorloper van de spaarrekening, zou een vermogenstitel genoemd mogen worden.

Vermogenstitels zijn vaak via een beurs verhandelbaar.

Ook het moderne cryptogeld als Bitcoin en e-Gulden worden wel onder de vermogenstitels geregeld.
Gebruikte begrippen in vermogenstitel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
spaarbankboekje
  ... voordat de geautomatiseerde rekeningen in zwang kwamen gaven spaarbanken het zogenaamde spaarbankboekje uit...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar vermogenstitel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer