dinsdag 15 maart 2016

Verjaring van een coupon

Verjaring


Onder verjaring van een coupon verstaan we het na 5 jaar vervallen van de verplichting van een debiteurom een coupon uit te betalen.
Gebruikte begrippen in verjaring van een coupon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer