woensdag 16 maart 2016

Vereniging voor de Effectenhandel

Vereniging voor de Effectenhandel


De Vereniging voor de Effectenhandel, die vaak wordt aangeduid met "de Vereniging".

Deze vereniging is opgericht in 1896 en heeft als doel het bevorderen van de effectenhandel in de ruimste zin.

Als zodanig draagt de vereniging zorg voor al hetgeen met de beurshandel in effecten samenhangt.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het vaststellen van reglementen, het uitgeven van de Officiële Prijscourant, het verschaffen van algemene en bijzondere voorlichting over de effectenhandel en de verbetering van de efficiency van het effectenverkeer.

De Vereniging voor de Effectenhandel is gevestigd in Amsterdam.
Gebruikte begrippen in vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurshandel
  ... de officiële beurshandel is de handel in genoteerde fondsen tijdens de normale handelsuren...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
efficiency
  ... in de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets streven we niet naar efficiency dan zou...Lees meer
prijscourant
  ... de prijscourant is spraakgebruik voor de officiele prijscourant van de amsterdamse effectenbeurs...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer