woensdag 16 maart 2016

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling


de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling ofwel de VBDO is een vereniging die onderzoek doet naar de beleggingen van pensioenfondsen en dergelijke en die daarbij vooral kijkt naar de maatschappelijke gevolgen van die belegging zoals de belasting van het milieu, de inzet van kinderarbeid en of er sprake is van wapenfabricage.
Gebruikte begrippen in vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer