vrijdag 18 maart 2016

Vastgoedfonds

Vastgoedfonds


Onder een vastgoedfonds verstaan we een beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken.
Gebruikte begrippen in vastgoedfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar vastgoedfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


onroerengoedfonds
  ... een onroerend goed fonds is een beleggingsfonds dat alleen of voor het grootste deel in onroerende zaken investeert...Lees meer