vrijdag 11 maart 2016

Uitvoeringsbericht

Uitvoeringsbericht


Het uitvoeringsbericht is een bericht dat banken en commissionairs aan hun klanten sturen ter bevestiging dat hun order is uitgevoerd.

De bijbehorende effectennota wordt op een later tijdstip verzonden.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsbericht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer