zondag 13 maart 2016

Uitlotingsdatum

Uitlotingsdatum


Onder de uitlotingsdatum verstaan we de datum waarop middels loting wordt bepaald welke houders van een obligatielening de hoofdsom terugbetaald krijgen.
Gebruikte begrippen in uitlotingsdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer