zondag 13 maart 2016

Uitloten

Uitloten


Onder uitloten verstaan we de volgende situatie: Sommige obligaties worden over een langere periode afgelost.

Jaarlijks wordt er dan een bepaald percentage door middel van loting aangewezen om terugbetaald te worden.

Dit noemen we het uitloten van een obligatie
Gebruikte begrippen in uitloten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer