zondag 13 maart 2016

Uitlevering

Uitlevering


Onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen.

Hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald te worden.
Gebruikte begrippen in uitlevering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
uitleveringsprovisie
  ... de uitleveringsprovisie is de provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen de zogenaamde...Lees meer

Begrippen waar uitlevering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


uitleveringsprovisie
  ... de uitleveringsprovisie is de provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen de zogenaamde...Lees meer
niet verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een nietverhandelbaar exemplaar van een connossement is een exemplaar van een connossement dat voor administratieve doeleinden...Lees meer
verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de...Lees meer
giraal leverbare fondsen
  ... giraal leverbare fondsen zijn normaal tot de notering op de amsterdamse effectenbeurs toegelaten effecten deze zijn echter bij...Lees meer
vrachtbrief
  ... een vrachtbrief is in tegenstelling tot een connossement geen verhandelbaar document naast het connossement als zeevrachtbrief kent men de spoorvrachtbrief...Lees meer
connossement aan order
  ... onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de...Lees meer
exportincasso
  ... het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen...Lees meer