maandag 14 maart 2016

tulpenhandel

tulpenhandel


Onder tulpenhandel verstaan we hetzelfde als windhandel.

De term tulpenhandel is genoemd naar de zogenaamde tulpenmanie tussen 1634 en 1637, toen de handel in tulpenbollen onderwerp van speculatie werd en er de meest absurde bedragen voor een enkele tulpenbol werden betaald.

Wordt ook wel tulpenmanie genoemd. En we mogen het ook wel de eerste bubbel of luchtbel op het gebied van beleggen noemen, want daar het de tulpenhandel alle kenmerken van.
Gebruikte begrippen in tulpenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
bubbel
  ... onder een bubbel verstaan we een periode dat de koersen van iets waarin belegd kan worden fors overgewaardeerd zijn ten opzichte...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
luchtbel
  ... we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
tulpenmanie
  ... de hollandse tulpenmanie van 1637 wordt veel aangehaald als we het hebben over extreme prijsopdrijving door speculatie angst om de...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer