woensdag 30 maart 2016

Treasury stock

Treasury stock


Onder treasury stock zijn aandelen die teruggekocht worden door het bedrijf dat ze heeft uitgegeven.

De aandelen blijven in portefeuille maar zijn niet meer uitstaand, er wordt dus ook geen dividend over uitbetaald.
Gebruikte begrippen in treasurystock


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer