vrijdag 18 maart 2016

Schorsing van de officiële notering

Schorsing van de officiële notering


Een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen van het officiële karakter van de notering van een bepaald fonds.

Het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel kan tot deze maatregel besluiten na overleg met dan wel na het doen van een mededeling aan de uitgevende instelling als er zich feiten of ontwikkelingen voordoen of hebben voorgedaan, die het zonder meer voortduren van de officiële notering in de weg staan.

Voor de duur van deze schorsing worden de koersen van het fonds in een afzonderlijke rubriek in de Officiële Prijscourant vermeld.