vrijdag 18 maart 2016

Schermenhandel

Schermenhandel


Onder schermenhandel verstaan we een handelssysteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht

Dit in tegenstelling tot de vroegere vloerhandel, ofwel open outcry waarbij handelaren mondeling communiceren over prijzen en aantallen.
Gebruikte begrippen in schermenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handelssysteem
  ... we spreken van een prijsgedreven handelssysteem wanneer de prijzen tot stand komen op basis van door tussenpersonen afgegeven bied en...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
vloerhandel
  ... in het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer de vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar schermenhandel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
crowd
  ... onder de zogenaamde crowd op een beurs verstonden we een groep handelaren market makers en floor brokers die voor...Lees meer
hoekmansbedrijf
  ... een hoekmansbedrijf is een onderneming die vã³ã³r de introductie van de schermenhandel de functie van hoekman in een "hoek" van...Lees meer
offhour trading
  ... onder de off hour trading verstaan we de schermenhandel op de effectenbeurs van new york tot een uur...Lees meer