zondag 27 maart 2016

Ruilfaciliteit

Ruilfaciliteit


Een ruilfaciliteit is een mogelijkheid om zonder kosten of op basis van gereduceerde tarieven over te stappen op een ander fonds van dezelfde beheerder van verschillende beleggingsdepots.
Gebruikte begrippen in ruilfaciliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer