zondag 27 maart 2016

Renteberekening bij obligaties

Renteberekening bij obligaties


Renteberekening bij obligaties is de gebruikelijke berekening van de rente van een obligatie waarbij een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen wordt gesteld.
Gebruikte begrippen in renteberekening bij obligaties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer