vrijdag 4 maart 2016

Beurslid Vereniging voor de Effectenhandel

Beurslid Vereniging voor de Effectenhandel


Een Beurslid Vereniging voor de Effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid Vereniging voor de Effectenhandel is omdat hij zelfstandig het effectenbedrijf uitoefent ofwel vennoot of directeur is van een bedrijf dat zelf bedrijfslid is.

Een Beurslid Vereniging voor de Effectenhandel dient te voldoen aan bepaalde eisen, waaronder het in Nederland gevestigd zijn en op het gebied van het aantonen van vakbekwaamheid.
Gebruikte begrippen in beurslidverenigingvoordeeffectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer