woensdag 9 maart 2016

Emissiesyndicaat

Emissiesyndicaat


Onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand te brengen.

Een syndicaat wordt samengesteld hetzij omdat het risico te groot is voor één bank, hetzij uit traditionele overwegingen, bijv. indien de uitgevende instelling meerdere bankrelaties heeft

Eén der banken treedt als leider van het syndicaat op en ieder der syndicaatsleden neemt deel in een van tevoren vastgestelde verhouding.
Gebruikte begrippen in emissie syndicaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer