woensdag 9 maart 2016

Effectendepot

Effectendepot


Het Effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open bewaring heeft, ofwel het aantal aandelen in verschillende fondsen dat een cliënt in bezit heeft.Gebruikte begrippen in effectendepot


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
depotnummer
  ... onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer

Begrippen waar effectendepot in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
mutatieprovisie
  ... mutatieprovisie is de provisie die moet worden betaald voor mutaties in een effectendepot zoals deponeren lichten overboeken aankoop en verkoop...Lees meer
blokkeren van een rekening
  ... met het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld...Lees meer
regeltarief
  ... het regeltarief is een bedrag dat een effectenbewaarbedrijf als vast bedrag per fondsensoort in rekening brengt als bewaarloon de regel...Lees meer
depotfractiebewijs
  ... een depotfractiebewijs is een effect dat recht geeft op een deel van een effectendepot bestaande uit onderling gelijke eenheden...Lees meer
ruildepot
  ... het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars...Lees meer
stukkenrekening
  ... de stukkenrekening is de rekening waarop het bezit aan effecten van een cliënt wordt geadministreerd...Lees meer