woensdag 9 maart 2016

computerized trading reconstruction system

computerized trading reconstruction system


Het zogenaamde computerized trading reconstruction system of CTR is een speciaal stuk software van de Chicago board of trade dat ontwikkeld is om permanent de markt in de gaten te kunnen houden.

Alle belangrijke gegevens met betrekking op een bepaalde transactie zijn boven water te halen.
Gebruikte begrippen in trading reconstruction


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


board of trade
  ... onder het begrip board of trade clearing corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die alle transacties...Lees meer
boven water
  ... de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer