woensdag 9 maart 2016

automatische verwisseling

automatische verwisselingOnder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap, die een depotcliënt bezit in zoveel mogelijk aandelen in die onderneming zonder dat er vooraf bericht aan de betrokken cliënt wordt gezonden of dat deze om advies wordt gevraagd.

Een restant van minder dan de helft stockdividenden of bonussen dat benodigd is voor het verkrijgen van een nieuw aandeel wordt verkocht.

Bij een restant van de helft of meer worden zoveel stockdividenden of bonussen bijgekocht dat een omwisseling in een nieuw aandeel mogelijk is.

Automatische verwisseling vindt plaats ingevolge een van tevoren gegeven standaardinstructie voor alle toekomstige stockdividenden en bonussen door een depotcliënt.

Een groot aantal banken hanteren de automatische verwisseling.

Gebruikte begrippen in automatische verwisseling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer