vrijdag 4 maart 2016

bestuur van een pensioenfonds

bestuur van een pensioenfonds


Het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Bij een bedrijfspensioenfonds worden deze vertegenwoordigers benoemd door de vakverenigingen van werknemers en werkgevers en van beide partijen moeten er evenveel vertegenwoordigers in het bestuur zitten;

Bij een ondernemingspensioenfonds moeten er minstens evenveel vertegenwoordigers van de werknemers als vertegenwoordigers van de onderneming in het bestuur zitten.

Gebruikte begrippen in bestuur van een pensioenfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfspensioenfonds
  ... een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ondernemingspensioenfonds
  ... een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat de pensioenregeling van een enkele onderneming uitvoert deze pensioenfondsen staan los van de onderneming...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer