dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

zondag 6 maart 2016

Bankbiljetten

BankbiljettenOnder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door De Nederlandsche Bank NV uitgegeven mogen worden.

Bankbiljetten komen voor in verschillende coupures en ze behoren tot het zogenoemde chartale geld.

bankbiljetten
eerste serie Euro bankbiljettenVertalingen bankbiljetten

Engels:  banknotes

Gebruikte begrippen in bankbiljetten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaalmiddelen
  ... onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd denk daarbij aan plastic geld als...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer

Begrippen waar bankbiljetten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
geldsluier
  ... met het begrip geldsluier wordt bedoeld dat er soms een verkeerde indruk kan ontstaan als het om geld gaat...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
dekkingsvoorschriften bankbiljetten
  ... met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet waarbij de nederlandsche bank nv een bepaald...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
flap
  ... een flap is bargoens voor een bankbiljet flap wordt in het algemeen gebruikt voor bankbiljetten met een wat hogere geldswaarde...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
circulatiebank
  ... met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het meestal exclusieve recht heeft om...Lees meer
monetary system
  ... met de engelse term monetary system bedoelen we het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat in omloop...Lees meer
nominale waarde van het geld
  ... de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden...Lees meer
chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
bankbiljetten in omloop
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer
bankbiljettencirculatie
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer
bankgeld
  ... Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop...Lees meer
cassless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen munten en bankbiljetten worden gebruikt...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
goudkern standaard
  ... onder een goudkernstandaard verstaan we een geldstelsel waarbij de bankbiljetten wel gedekt zijn door goud maar het publiek niet de...Lees meer
chartaal betalingsverkeer
  ... met het chartaal betalingsverkeer bedoelen we de betalingen met munten muntbiljetten en bankbiljetten dus eigenlijk gewoon contant afrekenen...Lees meer
geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer
watermerk
  ... een watermerk is een afbeelding in een document dat is aangebracht door de doorzichtigheid van het papier te veranderen...Lees meer
baargeld
  ... Onder baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is...Lees meer
gouden munt standaard
  ... de gouden munt standaard is het meest volledige door goud gedekte geldstelsel de bankbiljetten zijn gedekt door goud en...Lees meer
coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
cashless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen of zelfs geen munten en bankbiljetten worden gebruikt de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.