zondag 6 maart 2016

Cassatorische clausule

Cassatorische clausuleOnder een cassatorische clausule bij een (handels-)document waarvan er meerdere zijn uitgeschreven verstaan we dat elk exemplaar gelijk is aan en dezelfde rechten oplevert als elk ander exemplaar van de serie documenten.

Als er één document gebruikt is vervallen automatisch alle andere exemplaren.

Het aantal en/of de eventuele nummering van de documenten wordt eveneens opgenomen.

Vertalingen van cassatorische clausule

Engels: cancelling clause  

Gebruikte begrippen in cassatorische clausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar cassatorische clausule in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de...Lees meer

Gebruikte begrippen in cassatorische clausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar cassatorische clausule in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de...Lees meer