dinsdag 9 februari 2016

Wet Houdbare overheidsfinanciën

Wet Houdbare overheidsfinanciën


De Wet Houdbare overheidsfinanciën houdt in dat decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen hun tekorten moeten verlagen om zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort in de komende jaren.

De Wet Houdbare overheidsfinanciën wordt ook "Wet Hof" genoemd.
Gebruikte begrippen in wet Hof


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begrotingstekort
  ... Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer