maandag 22 februari 2016

cascoverzekering

cascoverzekering


Onder een cascoverzekering verstaan we de verzekering van schade aan schepen, vliegtuigen, motorvoertuigen en dergelijke ten gevolge van bijvoorbeeld aanvaringen, aanrijdingen, brand, explosie, blikseminslag, diefstal en verduistering.