dinsdag 23 februari 2016

afbouwrisicoverzekering

afbouwrisicoverzekeringafbouwrisicoverzekering


Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject door financiele moeilijkheden niet meer in staat is het project af te ronden.

In dat geval zal er een andere aannemer gezocht moeten worden om de bouw te voltooien.

Veelal zal deze nieuwe aannemer een hogere aanneemsom bedingen.

Een afbouwrisicoverzekering geeft dan dekking tegen die extra kosten die voor die nieuwe aannemer moeten worden gemaakt.

Vertalingen afbouwrisicoverzekering

Engels: Insurance against risk of non-completion

Gebruikte begrippen in afbouwrisicoverzekering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer