vrijdag 19 februari 2016

depository receipt

depository receipt


Een depository receipt is een verklaring van een bank, een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom van goederen verkregen is.

Bij veel grondstoffenbeurzen wordt het overhandigen van het depository receipt beschouwd als de daadwerkelijke levering.
Gebruikte begrippen in depository receipt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffenbeurzen
  ... bekende grondstoffenbeurzen zijn Canada montreal stock exchange mse engeland the london international financial futures and options exchange liffe...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer

Begrippen waar depository receipt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ADR
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
american depository receipt
  ... De eagle is een amerikaanse gouden munt...Lees meer