vrijdag 19 februari 2016

verklaringsprocedure

verklaringsprocedure


Onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank is gedagvaard door de beslaglegger, waarin opgenomen is wat hij van de beslagene op de datum van beslaglegging onder zich had of aan hem verschuldigd was.

Na het veroordelend vonnis in deze procedure is de derde beslagene pas tot afgifte respectievelijk. betaling verplicht.
Gebruikte begrippen in verklaringsprocedure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer
beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer