donderdag 18 februari 2016

Revindicatoir beslag

Revindicatoir beslag


Revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag.

Revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door een eigenaar wiens roerende goederen zich onder een derde bevinden en die niet tot vrijwillige afgifte bereid is.

Voorafgaande toestemming van de president van de rechtbank is vereist.


Vertalingen van revindicatoir-beslag

Engels: revendicatory seizure attachment  

Gebruikte begrippen in revindicatoir beslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer