maandag 1 februari 2016

Echelonnement

Echelonnement


Onder echelonnement verstaan de samenstelling van bijvoorbeeld een portefeuille van obligaties of schatkistbiljetten op een dusdanige wijze, dat periodiek een bepaald gedeelte van de portefeuille vervalt.
Gebruikte begrippen in echelonnement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer