maandag 29 februari 2016

boedel volmacht

boedel volmacht


Onder een boedel volmacht wordt een volmacht verstaan waarbij alle erfgenamen één of meerderen van hen dan wel een derde persoon bevoegdheid geven om over bestanddelen van de nalatenschap te beschikken.

Vertalingen van boedelvolmacht

Engels: power of attorney to wind up the estate  

Gebruikte begrippen in boedelvolmacht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
power of attorney
  ... de term power of attorney komen we ook in nederland wel tegen bij internationale handelsdocumenten...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer