zondag 28 februari 2016

Borderel van inschrijving

Borderel van inschrijving


Onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte.

Dit borderel van inschrijving wordt bij het kadaster ingeschreven en bevat ondermeer de naam van de schuldenaar en van de schuldeiser, het bedrag van de lening, de omschrijving van het goed waarop de hypotheek wordt gevestigd, de naam en standplaats van de notaris die de hypotheekakte heeft opgemaakt en de datum waarop deze akte opgemaakt.

Vertalingen van borderel van inschrijving

Engels: extract of mortgage registration  

Gebruikte begrippen in borderel van inschrijving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
borderel
  ... onder een borderel verstaan we een begeleidingsbrief die bij waardepapieren handelsdocumenten of betalingsopdrachten wordt verstrekt en die instructies en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar borderel van inschrijving in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inschrijving in het hypotheek register
  ... onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt...Lees meer